IMG_9587_1

Tủ hóa ướt bên ngoài phòng vàng, cho phép làm thí nghiệm trên một số loại vật liệu không tương thích với bán dẫn như đồng sắt …

Xem thêm
IMG_9115

Hệ thống thiết bị bốc bay nhiệt 3 nguồn của hãng Syskey, cho phép bốc bay phần lớn các loại kim loại phục vụ quy trình chế tạo thiết bị linh kiện tại trung tâm.

Xem thêm
IMG_9112_1

Tủ hút hóa học trong phòng vàng, tương thích toàn bộ quy trình chế tạo vật liệu bán dẫn. Tủ hút được sử dụng chính trong quy trình chế tạo vật liệu linh kiện bán dẫn sử dụng quang khắc.

Xem thêm
IMG_9107_1

Thiết bị đầu dò 4 điểm dùng để đánh giá nhanh độ dẫn điện của màng mỏng trong quá trình chế tạo vật liệu trong phòng sạch. 

Xem thêm
IMG_9127_1

Thiết bị làm sạch  bề mặt mẫu bằng plasma oxi, được sử dụng để loại bỏ hoàn toàn các hợp chất hữu cơ còn lại trên bề mặt mẫu sau các quy trình thí nghiệm. Thiết bị đặc biệt hữu ích trong việc loại bỏ các chất cảm quang còn dư lại sau quy trình quang khắc. Thiết bị hỗ trợ kích thước mẫu tối đa 4 inch.

Xem thêm