IMG_9115

Hệ thống thiết bị bốc bay nhiệt 3 nguồn của hãng Syskey, cho phép bốc bay phần lớn các loại kim loại phục vụ quy trình chế tạo thiết bị linh kiện tại trung tâm.