IMG_9107_1

Thiết bị đầu dò 4 điểm dùng để đánh giá nhanh độ dẫn điện của màng mỏng trong quá trình chế tạo vật liệu trong phòng sạch.