Thermal resistor

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Màng mỏng VOx đã được biết và sử dụng rộng rãi trên thế giới trong việc chế tạo các cảm biến hồng ngoại trong vùng bức xạ nhiệt. Một trong số các linh kiện ứng dụng tiêu biểu của màng mỏng VOx là nhiệt điện trở. Tại Việt Nam, vật liệu VOx...

Xem thêm
Miro pillar

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Mạ không điện cực (electroless plating) kim loại Nickel là một chủ đề đã được bắt đầu từ lâu, tuy nhiên việc ứng dụng mạ không điện cực vào trong các linh kiện điện tử kích thước micro nano lại là một chủ đề mới và hấp dẫn. Thực tập sinh được...

Xem thêm
solarpower

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Chủ đề pin năng lượng mặt trời tuy đã được bắt đầu từ lâu nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng nghiên cứu thế giới. Hiện nay các quy trình công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời dựa trên các vật liệu phổ thông giá...

Xem thêm
plasmonicsolar

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Sinh viên sẽ tiến hành công việc đọc và tìm hiểu tài liệu liên quan trong việc ứng dụng các hiệu ứng plasmon bề mặt cho pin năng lượng mặt trời. Việc đọc và tìm hiểu tài liệu sẽ đem lại các kiến thức tổng quan cần thiết cho sinh viên về pin...

Xem thêm
infrared

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Nb:TiO2 (TNO) vốn là vật liệu dẫn điện trong suốt. Học viên cao học sẽ tiến hành thí nghiệm với hệ phún xạ (sputtering) nhằm chế tạo vật liệu trên lên đế thủy tinh. Sau đó, học viên cao học sẽ khảo sát các tính chất của màng, đặc biệt...

Xem thêm