plasmonicsolar

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Học viên cao học sẽ tiến hành các công việc nghiên cứu trong cơ sở vật chất phòng sạch cùng với trang thiết bị chế tạo vật liệu phục vụ nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Với chủ đề này học viên cao học sẽ sử dụng các hạt nano bạc chế tạo...

Xem thêm
solarpower

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Tóm tắt chủ đề: Học viên cao học sẽ tiến hành các công việc nghiên cứu trong cơ sở vật chất phòng sạch cùng với trang thiết bị chế tạo vật liệu phục vụ nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Học viên cao học sẽ bắt đầu với việc làm quen các quy tắc làm việc...

Xem thêm