plasmonicsolar

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt chủ đề: Học viên cao học sẽ tiến hành các công việc nghiên cứu trong cơ sở vật chất phòng sạch cùng với trang thiết bị chế tạo vật liệu phục vụ nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Với chủ đề này học viên cao học sẽ sử dụng các hạt nano bạc chế tạo sẵn với các phân bố kích thước hạt nhất định để có hiệu ứng plasmon bề mặt. Các hạt bạc này sẽ được phủ quay trên đế kính đã có sẵn một lớp hấp thụ dùng cho pin mặt trời. Sau đó một lớp mỏng trong suốt dẫn điện sẽ được phủ bằng phương pháp phún xạ bao trùm các hạt nano bạc. Các hiệu ứng plasmon của hạt nano bạc sẽ được nghiên cứu dựa trên kích thước hạt, mật độ bề mặt hạt và một số loại vật liệu trong suốt dẫn điện khác nhau. Học viên cao học sẽ chỉ ra các điều kiện tối ưu trong việc chế tạo màng mỏng để có thể hấp thụ tốt nhất ánh sáng mặt trời. Phụ thuộc vào kết quả thu được, học viên có thể được cử đi báo cáo tại các hội nghị khoa học toàn quốc hoặc quốc tế. Trong trường hợp học viên cao học tiến hành nghiên cứu khoa học toàn thời gian, nhóm nghiên cứu có thể tạo điều kiện có thêm phụ cấp nghiên cứu.

Liên lạc: TS. Nguyễn Trần Thuật, 0985516980, nguyentranthuat at hus.edu.vn