solarpower

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt chủ đề: Học viên cao học sẽ tiến hành các công việc nghiên cứu trong cơ sở vật chất phòng sạch cùng với trang thiết bị chế tạo vật liệu phục vụ nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam. Học viên cao học sẽ bắt đầu với việc làm quen các quy tắc làm việc trong phòng sạch và sử dụng thiết bị phún xạ đa súng tại Trung tâm. Bước đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, học viên cao học sẽ phải nghiên cứu chế tạo thành công màng mỏng trong suốt dẫn điện (TCO) ZnO pha tạp nhôm (ZnO:Al hay AZO). Bước tiếp theo, học viên cao học sẽ kết hợp với quy trình phún xạ chế tạo màng CuFeO2 nhằm chế tạo được diode tiếp giáp dị thể giữa AZO và CuFeO2. Học viên cao học cũng sẽ tiến hành đánh giá đặc trưng linh kiện thu được nhằm tìm ra quy trình chế tạo diode tối ưu. Song song với các công việc thực nghiệm, học viên cao học cũng được trao đổi và bồi bổ thêm các kiến thức lý thuyết về các linh kiện bán dẫn, pin năng lượng mặt trời và các phương pháp đo đạc đánh giá đặc trưng vật liệu. Phụ thuộc vào kết quả thu được, học viên có thể được cử đi báo cáo tại các hội nghị khoa học toàn quốc hoặc quốc tế. Trong trường hợp học viên cao học tiến hành nghiên cứu khoa học toàn thời gian, nhóm nghiên cứu có thể tạo điều kiện có thêm phụ cấp nghiên cứu.

Liên lạc: TS. Nguyễn Trần Thuật, 0985516980, nguyentranthuat at hus.edu.vn