IMG_9593_1

Thiết bị quang khắc tích hợp in nano (mask aligner and nanoimprint) là thiết bị chính của quy trình công nghệ quang khắc. Thiết bị cho phép đạt kích thước nhỏ nhất 1.5um.