IMG_9118_1

Thiết bị phát hiện rò rỉ sử dụng khí Heli (Helium leak detector) của hãng Oelikon.

Thiết bị chuyên dụng cho việc phát hiện rò rỉ sử dụng khí Helium cho các đường ống dẫn khí và các hệ chân không.