IMG_9588_1

Thiết bị cho phép cắt các phiến (silic, gốm, thủy tinh …) thành các mảnh nhỏ kích thước đều nhau.