infrared

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt chủ đề: Nb:TiO2 (TNO) vốn là vật liệu dẫn điện trong suốt. Học viên cao học sẽ tiến hành thí nghiệm với hệ phún xạ (sputtering) nhằm chế tạo vật liệu trên lên đế thủy tinh. Sau đó, học viên cao học sẽ khảo sát các tính chất của màng, đặc biệt là tính phản xạ tia hồng ngoại để ứng dụng cho giải pháp tiết kiệm năng lượng, cửa sổ kính cách nhiệt. Trong quá trình nghiên cứu và thí nghiệm, học viên cao học sẽ hiểu sâu sắc về các hệ chế tạo màng mỏng và các phương pháp đánh giá tính chất vật liệu liên quan, có thêm kiến thức về vật liệu dẫn điện trong suốt, cũng như cơ chế của quá trình phản xạ tia hồng ngoại. Hơn nữa, làm việc trong môi trường nghiên cứu khoa học năng động được trang bị cơ sở vật chất hiện đại sẽ giúp ích cho học viên cao học trong việc tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu và thí nghiệm tiên tiến, cách tư duy khoa học hiệu quả. Ngoài ra, học viên cao học sẽ thường xuyên làm việc theo nhóm, trình bày, diễn thuyết về kết quả thí nghiệm cũng như đọc và viết tài liệu bằng tiếng Anh, điều này rất có ích với học viên cao học trong nghề nghiệp tương lai ngay cả khi không làm công tác khoa học.

Liên lạc: TS. Hoàng Ngọc Lam Hương, huonghnl at hus.edu.vn