seminar

Tên seminar: “Metamaterials: recent advances in super-resolution optical technology, perfect absorbers and color-filters”

Người trình bầy: TS Nguyễn Đức Minh, Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Thời gian: 14h ngày thứ 2, 3/7/2017

Địa điểm: P204 nhà T2, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi.