Miro pillar

Địa điểm: Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tóm tắt chủ đề: Mạ không điện cực (electroless plating) kim loại Nickel là một chủ đề đã được bắt đầu từ lâu, tuy nhiên việc ứng dụng mạ không điện cực vào trong các linh kiện điện tử kích thước micro nano lại là một chủ đề mới và hấp dẫn. Thực tập sinh được yêu cầu tìm hiểu trước các công thức mạ không điện cực nickel, so sánh ưu điểm và nhược điểm của mỗi công thức mạ sau đó đưa ra quyết định lựa chọn dựa theo yêu cầu của ứng dụng mạ. Tiếp theo thực tập sinh sẽ chuẩn bị bể mạ và tiến hành mạ chọn lọc trên bề mặt nhôm/kim loại. Yêu cầu mạ chỉ được mọc trên bề mặt nhôm/kim loại mà không được mọc trên bề mặt vật liệu khác. Thực tập sinh sẽ phải tìm quy trình mạ tối ưu kèm theo các chất phụ gia được cho vào bể mạ để chất lượng màng nickel thu được là đặc nhất và có điện trở suất thấp nhất với bề dầy lớp mạ được hoàn toàn làm chủ. Cuối cùng thực tập sinh sẽ mạ không điện cực nickel trên các mẫu linh kiện kích thước micro nano mà nhóm nghiên cứu đang tiến hành chế tạo. Nickel mạ không điện cực sẽ đóng vai trò làm cột đỡ cho các cấu trúc màng mỏng kích thước micro đặt bên trên, đồng thời dẫn điện giữa hai lớp màng mỏng bên trên và bên dưới cột nickel.

Liên lạc: TS. Nguyễn Trần Thuật, 0985516980, nguyentranthuat at hus.edu.vn