IMG_9116_1

Hệ thống phún xạ 4 súng, 2 DC, 2 RF của hãng Syskey.

Hệ thống cho phép phún các loại vật liệu gốm, vật liệu kim loại với kích thước bia 2 inch, cho phép phủ trên đế kích thước lớn nhất 4 inch mà vẫn đảm bảo được độ đồng đều.