IMG_9579_1

Hệ lò oxi hóa và khuyếch tán cho phép chế tạo các lớp SiO2 trên phiến silic hoặc pha tạp loại n trên phiến silic.