IMG_9109_1

Trung tâm cung cấp dịch vụ đo đạc và đánh giá đặc trưng vật liệu dựa trên hệ thống máy móc có sẵn của Trung tâm như:

  • Đo điện trở 4 điểm bằng thiết bị đo điện trở bốn điểm
  • Đánh giá tính chất quang học của màng mỏng (bán truyền qua) và đánh giá bề dầy bằng thiết bị phổ kế phân cực ellip
  • Đánh giá đặc trưng IV trên probe station
  • Chụp ảnh bằng kính hiển vi quang học