Dinhhuong

1.  Nghiên cứu khoa học và công nghệ: Trung tâm Nano và Năng lượng triển khai các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu nano ứng dụng trong y sinh, cảm biến nano trong phát hiện và giảm thiểu các kim loại nặng hoặc vi khuẩn trong môi trường, công nghệ vật liệu nano có khả năng chống nóng và tự làm sạch, các loại hợp chất cấu trúc đặc biệt kết hợp các nguyên tố rẻ tiền ứng dụng trong lĩnh vực chuyển hóa năng lượng sạch bền vững.

 

2.  Dịch vụ khoa học công nghệ và hỗ trợ kiểm chuẩn: Trung tâm Nano và Năng lượng thực hiện các dịch vụ khoa học như đo đạc đánh giá các thông số quang học, điện, từ, hỗ trợ kiểm chuẩn các thông số cơ bản của phòng sạch dựa trên các trang thiết bị hiện đại được đầu tư của Trung tâm.

 

3.  Thiết kế chế tạo linh kiện và vật liệu cấu trúc micro và nano: Trung tâm tiến hành các dịch vụ tư vấn thiết kế vật liệu và linh kiện cấu trúc micro nano như transistor trường, các cảm biến nano dựa trên công nghệ MEMS NEMS hoặc các linh kiện chuyển đổi năng lượng quang điện … Trung tâm cũng cho phép các đối tác khoa học và công nghiệp sử dụng phòng sạch trong việc chế tạo vật liệu và các nguyên mẫu linh kiện cấu trúc micro nano ứng dụng trong nhiều mục đích khác nhau.