• Dinhhuong

  Định hướng nghiên cứu

  1.  Nghiên cứu khoa học và công nghệ: Trung tâm Nano và Năng lượng triển khai các dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh...

 • Sumenh

  Chức năng

  1. Đầu mối tích hợp và điều phối các nguồn lực phù hợp, phát huy liên thông, liên kết hợp tác để triển khai...

 • Tamnhin

  Tầm nhìn

  Trung tâm Nano và Năng lượng sẽ trở thành đơn vị hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực...

Trang thiết bị

IMG_9579_1

Hệ lò oxi hóa và khuếch tán

Hệ lò oxi hóa và khuyếch tán cho phép chế... Đọc thêm

IMG_9588_1

Thiết bị cắt phiến

Thiết bị cho phép cắt các phiến (silic, gốm, thủy tinh... Đọc thêm

IMG_9593_1

Thiết bị quang khắc tích hợp in nano

Thiết bị quang khắc tích hợp in nano (mask aligner and nanoimprint)... Đọc thêm

IMG_9594_1

Thiết bị phủ quay

Thiết bị phủ quay (spin coater) trong phòng vàng, phục vụ... Đọc thêm

IMG_9597_1

Lò ủ nhiệt mở

Lò ủ nhiệt mở (hot plate) dùng trong phòng vàng,... Đọc thêm

Tin tức khoa học

seminar

Seminar: Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTs): History and Future Prospects for Electronic Applications

Title: Single-Walled Carbon Nanotubes (SWNTs): History and Future Prospects for... Đọc thêm

seminar

Seminar : Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric and biological molecules

Title: Spectroscopy of internal rotors and applications to astrophysical, atmospheric... Đọc thêm

seminar

Seminar: Topological quantum computing with hybrid semiconductor/superconductor nanowires

Ngày: 06/02/2018 (Thứ 3) Giờ: từ 2 giờ 00 chiều đến 3 giờ 00... Đọc thêm

seminar

Seminar: Self-assemble nanomaterials for biomedical applications

Title: Self-assemble nanomaterials for biomedical applications Venue: 503, T2... Đọc thêm

Dịch vụ khoa học

IMG_9116_1

Chế tạo vật liệu và linh kiện

Trung tâm có thể cung cấp dịch vụ chế tạo vật liệu... Đọc thêm

IMG_9109_1

Đo đạc và đánh giá đặc trưng vật liệu

Trung tâm cung cấp dịch vụ đo đạc và đánh giá... Đọc thêm

chip

Thiết kế linh kiện

Trung tâm cung cấp dịch vụ thiết kế linh kiện bán dẫn,... Đọc thêm